Menu

Europejski Tydzień Sportu - najważniejsze fakty w pigułce

Europejski Tydzień Sportu - prezentacja ogólna MSiT

Ustawa o sporcie z dnia 20 maja 2016 roku

Ustawa o stowarzyszeniach 20 maja 2016

Decyzja MSiT w sprawie ogłoszenia Programu KLUB

Broszura programu "Oderwij się i spójrz w stronę sportu"

Program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku

Program współpracy MPiPS - informacje dodatkowe

Ustawa o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ustawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Facebook User Timeline

Close
homepage