Menu

Rusza kolejna edycja #BeActive Awards 2017 organizowana w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu przez Komisję Europejską. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału!

#BeActive Awards 2017 to europejskie nagrody przyznawane za wybitne osiągnięcia, szczególne zaangażowanie i wkład pracy na poziomie lokalnym w celu promocji sportu i aktywności fizycznej.

Do zdobycia są nagrody w trzech kategoriach:

1)      #BeActive Education Award, za inspirowanie przedszkolaków i uczniów do aktywności fizycznej – Uczestnikami eliminacji w kategorii #BeActive Education Award mogą być szkoły lub przedszkola. Nagroda przyznana zostanie placówce oświatowej, która poprzez podejmowane działania zachęca dzieci i młodzież do bycia aktywnym (#BeActive) poza zajęciami wychowania fizycznego przewidzianymi w programie nauczania. Przykładem takich działań mogą być m.in. dodatkowe zajęcia sportowe, dni aktywności fizycznej poza zajęciami lekcyjnymi oraz inne kreatywne rozwiązania, tworzące aktywne środowisko edukacyjne.

2)      #BeActive Workplace Award, za inspirowanie pracowników do aktywności fizycznej – Uczestnikami eliminacji w kategorii #BeActive Workplace Award mogą być jednostki organizacyjne, zatrudniające osoby fizyczne na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych. Nagroda przyznana zostanie firmie lub instytucji, która poprzez nowatorskie pomysły i kreatywne rozwiązania zachęca swoich pracowników i pomaga w byciu aktywnym (#BeActive) każdego dnia. Działania te mogą obejmować np. utworzenie zespołu do spraw promowania aktywności fizycznej, wpieranie uprawiania sportu poprzez umożliwienie pracownikom dostępu do pryszniców i parkingu dla rowerów, organizowanie aktywnych spotkań pracowniczych, mobilizowanie do spacerów w czasie przerwy obiadowej i wprowadzanie innych kreatywnych rozwiązań budujących aktywne środowisko pracy.

3)       #BeActive Local Hero Award, za inspirowanie społeczności lokalnych do aktywności fizycznej – Uczestnikami eliminacji w kategorii #BeActive Local Hero Award mogą być osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat. Nagroda zostanie przyznana za indywidualne osiągnięcia w motywowaniu innych osób do bycia aktywnym (#BeActive).

Ministerstwo Sportu i Turystyki, jako Narodowy Koordynator Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce przeprowadzi eliminacje krajowe do konkursu #BeActive Awards 2017 i wybierze 3 najlepsze zgłoszenia, które będą reprezentować Polskę w konkursie głównym.

Zwycięscy eliminacji do konkursu #BeActive Awards 2017 otrzymają:

bony o wartości 500 pln

– statuetki

zaproszenie na galę podsumowującą Europejski Tydzień Sportu, organizowaną 13 października 2017 r. w Warszawie

szansę na wygranie nagród na szczeblu europejskim.

Zwycięscy konkursu #BeActive Awards nagrodzeni przez Komisję Europejską otrzymają:

 

zaproszenie na uroczystości rozdania nagród (European Week of Sport Flagship Event and Awards Ceremony) w Marsylii we Francji 12 października 2017 r. dla dwóch osób

nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 euro

trofeum

– możliwość stworzenia profesjonalnego klipu wideo, który będzie promował zwycięski projekt.

Aby wziąć udział w konkursie #BeActive Awards należy przesłać zgłoszenie  w wybranej kategorii na adres: etspolska@msit.gov.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: #BeActive Education Award lub #BeActive Workplace Award lub #BeActive Local Hero Award w zależności od wybranej kategorii oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub nazwę instytucji. Na etapie eliminacji Ministerstwo Sportu i Turystyki dokona wyboru trzech zwycięskich zgłoszeń spełniających najlepiej wymagania konkursu. Wybrane zgłoszenia zostaną wysłane na konkurs #BeActive Awards.

Szczegóły eliminacji, konkursu oraz formularze zgłoszeń już wkrótce dostępne będą na stronie www.etspolska.pl.

 Serdecznie zapraszamy!

 Zespół ds. Europejskiego Tygodnia Sportu

Ministerstwo Sportu i Turystyki / Ministry of Sport and Tourism
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa / Warsaw, Poland
tel. (22) 2443 244 fax (22) 2443 217

www.msport.gov.pl

Facebook User Timeline

Close
homepage