Menu
20110416-007

Jesienna Karuzela Sprawnościowa to ponadregionalne zawody sportowe dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie ma celu promowanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat (IV-VI klasy podstawowej) w zawodach opartych na sekwencji karuzeli tzn. przestrzeń hali zostanie zagospodarowana w taki sposób, aby zawody odbywały się symultanicznie (jednocześnie) w ramach kilku konkurencji.

Celem zadania jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży o stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,  krzewienie idei fair play, ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,  integracja różnych środowisk rówieśniczych, promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.

sport-858206_1920

Facebook User Timeline

Close
homepage