Menu

Projekt KAROL-a będzie realizowany w ramach programu Erasmus + Sport

Nasz projekt pn. „Good Governance in Youth Sports Clubs – promotion e-education in sport as tool of protect youngest athletes”

otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus + Sport –

– Small collaborative partnership.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z organizacjami z Włoch i Hiszpanii od stycznia 2018 r.

Nasze stowarzyszenie jako pomysłodawca i autor projektu jest liderem i głównym koordynatorem działań.

 

decyzja o przyznaniu grantu

Facebook User Timeline

Close
homepage