Menu
o nas chlopiec

Wizja Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „KAROL” zakłada przede wszystkim rozwój działalności w oparciu o stworzenie własnej "małej" infrastruktury - miejsc, w których mogłyby być realizowane zajęcia dla dzieci, a także seniorów.

.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „KAROL” powstało w 2007 roku. Nazwa Stowarzyszenia nawiązuje do postaci Karola Wojtyły, który przez całe swoje życie – przed i w trakcie pontyfikatu – był wielkim sympatykiem sportu, ruchu w każdej postaci i szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Doskonale wiemy, że wyjątkowo lubił wędrówki po górach. Kochał ludzi, a wiele z Jego przesłań kierowanych było właśnie do  najmłodszych – dzieci i młodzieży. Nasze Stowarzyszenie nie jest jednak organizacją religijną. Postać Jana Pawła II nie jest wkomponowana w wizerunek Stowarzyszenia, a jedynie czerpiemy z Jego działań i spuścizny.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „KAROL” działa w następujących obszarach:

Stowarzyszenie „KAROL” jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej. Formalnie jest wpisane do Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej  Urzędu Miasta Szczecin (nr 094).

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży KAROL od 10 lat prowadzi działalność w zakresie sportu powszechnego różnych grup społecznych i środowiskowych.

Działania ukierunkowane na realizację imprez, wydarzeń i przedsięwzięć sportowych realizowane są przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w tym roku po raz pierwszy otrzymaliśmy środki z EACEA (Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej) w ramach programu Erasmus + Sport Small Collaborative Partnerships. Nazwa zadania

Good governance in youth sport clubs – promotion e-education in sport as tool of protect youngest athletes (GGinYSC) – Dobre zarządzanie w młodzieżowych klubach sportowych – promocja e-edukacji jako narzędzia ochrony młodych sportowców.

Projekt złożony w partnerstwie z organizacjami GETXO Kirolak z Hiszpanii (organ samorządowy zajmujący się sportem z ramienia gminy, odpowiednik polskiego (M)OSiRu) oraz ENGIM z Włoch (podmiot doskonalenia zawodowego).
Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019.
W 2017 r. organizacja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (FZSdU) dla:
– zajęcia sportowe upowszechniające sporty zimowe
– integracja uczniów szkół podstawowych poprzez wspólną naukę pływania
– gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów
***
Działania ukierunkowane na pracę z dziećmi i młodzieżą:
* usługa animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego zgodnie z Programem Postaw Patriotycznych (2016 r. i 2017 r.),
* prowadzenie sekcji biegowej i jeździeckiej (od 2015 r.),
* współpraca z klubami sportowymi promującymi sport wśród dzieci i młodzieży,
* współpraca ze szkołami, placówkami oświaty podczas imprez skierowanych do dzieci (festyny sportowo-rekreacyjne)
Współpracujemy także ze świetlicami środowiskowymi i organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz rodzin z problemami.
W 2017 r. z dotacji budżetowej zrealizowana została impreza sportowa pn. Wojewódzkie Zmagania Sportowe Rodzin „Dalej, szybciej, wyżej” realizowane w Szczecinie przy współpracy z Centrum Kształcenia Sportowego (CSK).
W 2017 r. organizacja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
1. Do Biegu! Gotowi! Start! – II Biegowe Grand Prix Pomorza Dzieciaków i Starszaków.
2. II Nadbałtyckie Drużynowe Zawody w Biegu na Orientację – 2nd Baltic Team Competition in Orienteering w ramach III edycji ETS (Europejski Tydzień Sportu).
3. Jesienna Karuzela Sprawnościowa – II Ponadregionalne Zawody Sportowe Dzieci i Młodzieży Szkolnej.
4. #3S # Skateboarding Sport Show – Ogólnopolskie Młodzieżowe Zawody Skateboardowe oraz Program KLUB 2017
W 2016 r. w ramach dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Programu „Sport Wszystkich Dzieci” stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację imprez:
a/ Horse Riders Battle – ogólnopolskie amatorskie zawody jeździeckie o puchar „KAROLA”
b/ Czekając na Pjongczang! Dziecięce Zimowe mini-Igrzyska Olimpijskie
c/ I Nadbałtyckie Zawody Drużynowe w Biegu na Orientację, które odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu oraz przy udziale Fundacji Recal (TAFISA)
d/ zrealizowana została impreza sportowo-rekreacyjna”Do Biegu! Gotowi! Start!” – biegowe Grand Prix Pomorza Dzieciaków i Starszaków.

Facebook User Timeline

Close
homepage