Menu
II edycja zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej GimKorKomp II w Baniach

II edycja zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej GimKorKomp II w Baniach

Bardzo się cieszymy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki po raz drugi przekazało nam środki na sfinansowanie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach dodatkowego naboru z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).

Od września zajęcia prowadzone są w

Szkole Podstawowej w Baniach (woj. zachodniopomorskie).

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa w zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów.

Zachęcamy placówki i/lub organizacje pozarządowe do zgłaszania chęci udziału w zajęciach w roku 2018.

Należy pamiętać, że zajęcia sportowe dofinansowane w ramach przedmiotowego konkursu powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym.

Kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej

Jakie dodatkowe kwalifikacje powinien mieć mgr wychowania fizycznego specjalność nauczycielska, aby realizować godziny zajęć z gimnastyki korekcyjnej?
Nauczyciel, który jest magistrem wychowania fizycznego posiada pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej, o ile w trakcie studiów realizowane były zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Nie ma zatem konieczności, aby nauczyciel, który ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne o specjalności nauczycielskiej musiał zdobywać dodatkowe kwalifikacje, aby móc prowadzić w szkole zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.). Spełnianie przez nauczycieli kwalifikacji uzależnione jest od nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz typu szkoły w jakiej są zatrudnieni.

Nauczyciel, który jest magistrem wychowania fizycznego i rehabilitacji posiada kwalifikacje do zatrudnienia w szkole podstawowej, a specyfika ukończonych studiów predysponuje go również do prowadzenia w szkole gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Dziennik zajęć II

Facebook User Timeline

Close
homepage