Menu

GimKorKomp – Uczniu prostuj się! Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

W bieżącym roku Stowarzyszenie otrzymało wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, który to Fundusz promuje systemową, ciągłą aktywność fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej. Projekt pn. GimKorKomp – Uczniu prostuj się! Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w zamyśle Stowarzyszenia ma być projektem ciągłym, realizowanym rokrocznie na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego. W 2017 r. Ministerstwo po raz pierwszy wsparło tego typu przedsięwzięcie, stąd programem zostały objęte tylko dwie gminy.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli wychowania fizycznego mających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych tj. korekcyjnych i kompensacyjnych.

Zajęcia obejmują: motorykę, gibkość, korektę postawy, umiejętności, koordynację, prawidłowy oddech i inne zgodne tematycznie z programem zajęć.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczniów ze szkół objętych programem!

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW

 

Facebook User Timeline

Close
homepage