Menu

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – Ministerstwo Sportu i Turystyki

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie otrzymało środki na realizację zadania z programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu przez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Do Biegu, Gotowi, Start-page-001Zadanie Do Biegu! Gotowi! Start! – biegowe Grand Prix Pomorza Dzieciaków i Starszaków to impreza sportowo-rekreacyjna (zawody biegowe), która odbędzie się w Szczecinie w dn. 01.06.2016 r. z okazji Dnia Dziecka. Trasy dla biegaczy będą zróżnicowane technicznie od 400 m (Bieg Malucha) do 5 km (Bieg Główny przeznaczony dla młodzieży w wieku 16-18 lat). Dystanse dla dzieci i młodzieży mieszczą się w przedziale 900m-1300m.

Potrzeba zorganizowania takiej imprezy wynika wprost z małej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Bieg jest dyscypliną sportową umożliwiającą zaangażowanie względnie dużej liczby uczestników, sprawdzenia własnych możliwości i dobrej zabawy. Bieg stanowi stosunkowo bezpieczną – niekontaktową formę rywalizacji, a imprezy i zabawy towarzyszące temu przedsięwzięciu sprzyjają integracji zawodników i kibiców.

 

Biegi będą odbywały się w następujących kategoriach:

  • Bieg Malucha – 400 m – kategoria rocznik 2015-2009 (K – M)
  • Bieg Dzieci Młodsze – 840 m – kategoria rocznik 2008 -2006 (K – M)
  • Bieg Dzieci Starsze – 840 m – kategoria rocznik 2005 -2003 (K – M)
  • Bieg Juniorów – 1,66 km – kategoria rocznik 2002 – 1999 (K – M)
  • Bieg Otwarty– 5km (3×1,66km) – kategoria roczniki 1998-2000 (K – M)

Trasy zostaną wyznaczone przy wykorzystaniu naturalnej topografii.

Cele zadania: – promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, – stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej, – krzewienie idei fair play, – ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. – promocja prozdrowotnej, społecznej, edukacyjnej i wychowawczej wartości sportu, – inicjowanie i stymulowanie nawyków aktywnego stylu życia, – promowanie wolontariatu sportowego. Cele równorzędne to: popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako prostej formy aktywności ruchowej skierowana do dzieci i młodzieży.

Facebook User Timeline

Close
homepage