Menu
Dobre zarządzanie w młodzieżowych klubach sportowych – promocja e-edukacji w sporcie jako narzędzie ochrony młodych sportowców przed zagrożeniami.

Dobre zarządzanie w młodzieżowych klubach sportowych – promocja e-edukacji w sporcie jako narzędzie ochrony młodych sportowców przed zagrożeniami.

W ramach ogłoszonego przez Komisje Europejską programu ERASMUS + SPORT  – Mała współpraca partnerska – nasze Stowarzyszenie nawiązało partnerstwo i złożyło wniosek do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w ramach: Promocja i wsparcie dobrego zarządzania w sporcie; w priorytecie promocja edukacji w oraz przez sport ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności.

Wniosek porusza tematy związane z ochroną młodych sportowców przed różnymi zagrożeniami, zarówno ze strony używek i „wspomagaczy”, jak również środowiska – trenerów i rodziców, którzy świadomie lub nie wywierają zbyt dużą presję na osiąganie wyników sportowych, prowadzą zbyt obciążeniowe treningi. Projekt stanowi próbę przekazania treści merytorycznych dla szkoleniowców, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego mających na celu podniesienie ich poziomu wiedzy w tym obszarze. Szkolenie e-learningowe, a potem zestaw praktycznych narzędzi ma przyczynić się do wprowadzenia nowego modelu „good governance in youth sports clubs”.

Organizacjami zaangażowanymi w projekt są Getxo Kirolak z Hiszpanii (komórka samorządowa odpowiedzialna za sport w Getxo) oraz Engim Piemonte z Włoch (placówka kształcenia zawodowego).

Niezależnie od rozstrzygnięcia konkursu, które nastąpi w październiku 2017 r. chcemy jako organizacja pozarządowa rozwijać się w obszarze sportu dzieci i młodzieży oraz podnosić jakość działania młodzieżowych klubów sportowych, zarówno w naszym regionie, jak i w szerszej perspektywie.

Facebook User Timeline

Close
homepage