Menu

Broszura informacyjna nt. Small collaborative partnership – mała współpraca w projektach unijnych

Najważniejsze fakty:

Jakie są cele SCP?

  • rozwijanie i wzmacnianie sieci,
  • zwiększanie zdolności sieci do działania na poziomie międzynarodowym,
  • wymiana dobrych praktyk,
  • konfrontacja pomysłów i metod na różnych obszarach aktywności fizycznej i sportu.

Jak cele są realizowane?

  • włączenie społeczne równość szans w sporcie,
  • promocja europejskich tradycyjnych sportów i gier,
  • promocja edukacji w sporcie oraz poprzez sport ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności,
  • wspieranie mobilności wolontariuszy, trenerów, menadżerów, personelu w sportowych organizacjach non -profit,
  • ochrona sportowców, szczególnie młodych przed niebezpieczeństwami dla zdrowia i życia poprzez poprawę warunków treningów i rywalizacji

 

Źródło: EACEA

 

Facebook User Timeline

Close
homepage